Waar staan wij voor?

‘Leren zorgen voor jezelf en de ander’

Basisschool De Driehoek is een openbare basisschool gevestigd in de wijk Vrijheidsakker in Barendrecht-Carnisselande. De school kent zo’n 290 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Op Basisschool De Driehoek wordt –zowel door ouders als leerkrachten– veel waarde gehecht aan rust en structuur. In een tijd dat kinderen meer dan voorgaande generaties worden geconfronteerd met een breed scala aan informatie en prikkels, zien wij het als onze taak om een leeromgeving te realiseren die rustig en veilig is voor kinderen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen wanneer ze goed in hun vel zitten en trots zijn op zichzelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen -vanuit die rust en trots- veel leren en het maximale uit zichzelf halen. Ons accent ligt op het aanbod van de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling, en hechten we waarde aan goede resultaten, binnen de mogelijkheden van ieder kind. Ons onderwijs combineert traditionele aspecten met moderne componenten. We vinden het belangrijk dat we kinderen de juiste 'tools' meegeven om succesvol te kunnen functioneren in de steeds veranderende maatschappij. Om die reden kijken we voortdurend wat er in de samenleving speelt en hoe de ontwikkelingen op het gebied van technologie, internationalisering en omgangsvormen van invloed zijn op de basis die wij kinderen willen meegeven. We hebben daarom heel bewust gekozen om Engels onderwijs te geven vanaf groep 1. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen -naast goed schrijven- leren met een computer te werken en vaardig te worden met diverse programma’s en devices. Basisschool De Driehoek is een school die zich het best laat omschrijven als: het ‘beste’ van methode-onderwijs in combinatie met de nieuwste inzichten. Onderling respect staat hierbij centraal. Zo zorgen wij er voor dat uw kind zich bij ons goed voelt en leert voor ‘zichzelf en de ander’ te zorgen. Wij zijn trots op onze school en vinden het fijn dat we u door deze site met onze school kunnen laten kennismaken.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.