Victor de Verkenner

Heeft u uw kind bij ons op school aangemeld? Vanaf 3,5 jaar mag uw zoon of dochter als er plaats is naar onze Victor de Verkenner groep. In deze groep kan uw kind alvast wennen aan de nieuwe school, de meesters en juffen en de andere kinderen.

Dit gebeurt spelenderwijs. Op woensdagochtend komen we bij elkaar in een speelruimte in de nieuwe school en dan doen we leuke spelletjes, we knutselen en zingen. Tegelijkertijd leert uw kind hoe het is om in een klas te zitten en hoe we in de klas met elkaar omgaan. Zo leert uw kind alvast de toekomstige juffen en klasgenootjes kennen.

SideMenu